Lineaire Hypotheek

Het principe van de lineaire hypotheek:

Je betaalt maandelijk een vast bedrag aan aflossing. Hierdoor daalt je schuld en nemen daardoor je rentelasten ook af.

Redenen om voor deze vorm te kiezen:

 • Je wilt niet zo laag mogelijke lasten gedurende de looptijd.
 • Je wilt tussentijds aflossen.
 • Je wilt geen vermogen opbouwen om in de toekomst af te lossen.
 • Je wilt niet beleggen.
 • Je wilt dat jouw maandlasten afnemen gedurende de looptijd.
 • Je vindt het geen probleem dat jouw fiscaal voordeel afneemt gedurende de looptijd.

De voordelen:

 • Je bouwt snel en veilig vermogen op met aflossingen.
 • Jouw maandlasten nemen af gedurende de looptijd.

De nadelen:

 • Je hebt hoge maandlasten aan het begin van de looptijd.
 • Jouw fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd.
 • Je hebt minder fiscaal voordeel dan de andere hypotheekvormen.