Beloningsbeleid

Onze inzet is gericht op een langdurige relatie met onze klanten. Daarom hanteren wij voor onze medewerkers een beloningsbeleid waaruit geen prikkels volgen die tot het nemen van onnodige risico’s of onzorgvuldig handelen zowel voor de klant als voor ons bedrijf kunnen leiden.

AFM-logoHet toezichthoudend orgaan AFM in onze branche ziet hier ook op toe.

Belangen van onze klant

Voor onze medewerkers gelden een aantal gedragsregels:

  • Handelen of nalaten van handelen mag niet in strijd zijn met het klantenbelang en onze onafhankelijkheid.
  • Voorlichting en advies dienen integer en in het belang van de klant te zijn.
  • Voorkomen en beperken van de financiële risico’s van de klant zonder de integriteit van ons bedrijf in gevaar te brengen.

Doel en uitvoering van ons beloningsbeleid

Ons streven is door een gepaste beloning gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Deze beloning is marktconform en afhankelijk van functioneren, ervaring en opleiding van de individuele medewerker. Medewerkers kunnen afhankelijk van functie en prestaties een variabele beloning ontvangen van maximaal 10% van hun vaste maandsalaris.

Beoordeling risico’s beloningsbeleid

Door de directie wordt jaarlijks gekeken naar het beloningsbeleid en de verschillende aspecten. Zo nodig wordt dit aangepast ten einde er verzekerd van te zijn dat u als klant op de juiste wijze geadviseerd blijft worden.

Maak een Afspraak