Beloningsbeleid

Onze inzet is gericht op een langdurige relatie met onze klanten. Daarom hanteren wij voor onze medewerkers een beloningsbeleid waaruit geen prikkels volgen die tot het nemen van onnodige risico’s of onzorgvuldig handelen zowel voor de klant als voor ons bedrijf kunnen leiden.

AFM-logoHet toezichthoudend orgaan AFM in onze branche ziet hier ook op toe.

Belangen van onze klant

Voor onze medewerkers gelden een aantal gedragsregels:

  • Handelen of nalaten van handelen mag niet in strijd zijn met het klantenbelang en onze onafhankelijkheid.
  • Voorlichting en advies dienen integer en in het belang van de klant te zijn.
  • Voorkomen en beperken van de financiële risico’s van de klant zonder de integriteit van ons bedrijf in gevaar te brengen.

Doel en uitvoering van ons beloningsbeleid

Het beleid van Asvero bv is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden
geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten.

Onze collega’s hebben daarom uitsluitend een vast salaris. De collega’s hebben jaarlijks een beoordelingsgesprek. Hierbij staan diverse competenties zoals klantgerichtheid, kwaliteit, professionaliteit en ontwikkeling centraal. Deze evaluatie bepaald eventuele salarisverhoging.

Beoordeling risico’s beloningsbeleid

Door de directie wordt jaarlijks gekeken naar het beloningsbeleid en de verschillende aspecten. Zo nodig wordt dit aangepast ten einde er verzekerd van te zijn dat u als klant op de juiste wijze geadviseerd blijft worden.