Financieel Plan

Weet u hoe uw financiële toekomst er uit ziet?

U heeft recht op AOW dat afhankelijk is van uw geboortejaar. Maar door een toenemende vergrijzing wordt volop gediscussieerd over dit recht. Houden we dit recht of wordt dit in de toekomst door maatregelen van de overheid steeds onzekerder.

Financieel Plan 1Financieel Plan 2

Financieel Plan 3

En heeft u wel voldoende aan uw AOW om de dingen te kunnen blijven doen die u leuk vindt.

In loondienst kunt u via uw werkgever aanvullend voor pensioen, maar ook daar staat de hoogte van het pensioen en de mate waarin u kunt opbouwen doorlopend ter discussie. En wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenregels. Als ondernemer bent u in grote mate afhankelijk van de voorzieningen die u zelf treft. Afhankelijkheid van de waarde van uw bedrijf voor uw pensioen kan in de praktijk door allerlei omstandigheden wel eens een fikse tegenvaller veroorzaken.

En dan hebben we het nog niet over de gevolgen van:

– Een eventuele echtscheiding
– Ontslag
– Arbeidsongeschiktheid
– Gedeeltelijk AOW recht door verblijf in het buitenland

En wat gebeurd er met uw gezin indien u als kostwinner onverwacht zou overlijden? Heeft u een duidelijk inzicht in het inkomen voor uw partner en/of kinderen. Of gaat u er van uit dat de overheid dit voor u wel geregeld zult hebben?

En wat zijn de gevolgen indien binnen uw onderneming uw compagnon overlijdt? Is het de bedoeling dat de erfgenamen in het bedrijf een rol spelen of moeten zij worden uitgekocht.
Allemaal zaken waar u van te voren een beeld van dient te krijgen. Zodat bij een overhoopt overlijden uw onderneming zonder financiële problemen verder kan blijven draaien.

Hoe krijgt u inzicht in uw situatie?

Om inzicht te krijgen in het inkomen op de gewenste pensioenleeftijd, bij overlijden of arbeidsongeschiktheid is een gedegen inzicht in de materie noodzakelijk. Na een uitgebreide inventarisatie van uw risico’s, uw wensen en de aanwezige voorzieningen kunnen wij u een gedegen plan van aanpak aanbieden. Zodat u in staat bent uw financiële doelstellingen op een betaalbare wijze te realiseren. Daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen.

Met een financieel Plan een duidelijke toekomst.